Omsorgs- og specialtandpleje

Information om tandpleje til borgere, pårørende, plejepersonale og andre interesserede

En opdatering vedr. omsorgstandpleje

På baggrund af Sundhedsstyrelsens seneste instruks i går om at lukke offentlige og private tandplejer ned i et væsentligt omfang i de næste 3 måneder, giver vi dig lige en update med hensyn til omsorgstandpleje.

Til at starte med: Omsorgstandplejen fungerer fortsat og udfører behandlinger efter de nu gældende regler. Dvs. at de regelmæssige undersøgelser og forebyggende behandlinger udskydes, og der udføres i den næste periode kun nødbehandlinger, samt gives råd og vejledning over telefonen.

HjemmeTandplejens kontor fungerer imidlertid stadig, og man kan ringe til dem for råd og vejledning eller for at meddele behov for nødbehandling. Man kan fortsat kontakte dem mandag til fredag (også i ferier og på helligdage) på telefon 70 275 285, og i den kommende tid er telefonerne åbne hver dag fra kl. 8-15. HjemmeTandplejen fortsætter således med både at stå klar med et nødberedskab, der kan afhjælpe borgere med akutte situationer, men også med over telefonen at være behjælpelig med vejledning til plejepersonalet i god og sund hjemme-mundpleje, så man på den måde er med til sikre, at borgerne kan komme igennem denne tid på bedst mulig måde.

Nye borgere, der bliver visiteret ind i omsorgstandplejeordningen lige nu, vil være dækket af ordningen om nødbehandling, men vi vil nok ikke kunne overholde tidsfristen på 6 uger til første besøg hos borgeren efter visitering. Nye borgere, der visiteres til omsorgstandplejeordningen nu, vil således være oprettet og vil kunne blive behandlet så hurtigt som muligt.

Læs mere om

Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til borgere, som af fysiske og/eller psykiske grunde er ude af stand til at benytte det almindelige tandplejetilbud.

Læs mere om omsorgstandpleje

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne med så store funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Læs mere om specialtandpleje

Vejledninger

Socialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje til borgere med særlige sociale problemer.

Læs mere om specialtandpleje

Tilskud og klager

Få råd og vejledning til hvordan du skal forholde dig til dine rettigheder og muligheder.

Læs mere om tilskud og klager

Forebyggelse

Daglig mundpleje er en vigtig sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats.

Læs mere om forebyggelse og sundhed

'Spørg Johan'

Spørg Johan og få svar på dine spørgsmål om omsorgs- og specialtandpleje.

Spørg Johan

Kontakt

Kontakt Egedal Kommunale Tandpleje

Tandplejens administration
Bækkegårds Plads 1
3650 Ølstykke

Tlf.:72 59 78 40
E-mail: tandadm@egekom.dk
Hjemmeside

Overtandlæge Margit Ryberg

Gratis viden

Instruktions- og informationsmaterialer